Opłaty

Koszty przeprowadzenia czynności notarialnej.

Maksymalna wysokość wynagrodzenia Notariusza określona jest przez rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, jednak w każdej sprawie wysokość wynagrodzenia ustalamy z Państwem indywidualnie, w czasie rozmowy telefonicznej, za pośrednictwem wiadomości mailowych, bądź podczas wizyty w Kancelarii.

Poza wynagrodzeniem Notariusza wraz z podatkiem VAT, na opłaty pobierane w związku z dokonaniem czynności notarialnej składają się:

- podatek od czynności cywilnoprawnych
- podatek od spadków i darowizn

których Notariusz jest płatnikiem i przekazuje je w całości do właściwego Urzędu Skarbowego

- opłata sądowa

pobierana w związku ze składaniem wniosków o wpis do księgi wieczystej, którą notariusz przekazuje w całości do właściwego Sądu Rejonowego.

Wszelkie informacje dotyczące planowanych czynności notarialnych udzielane są bezpłatnie.
 
Płatności przyjmujemy gotówką bądź przelewem na rachunek bankowy Kancelarii podany w zakładce Kontakt.