Kancelaria Notarialna
w Kielcach

Notariusz Rafał Tazbir

Cieszymy się, że szukając bezpieczeństwa, pewności i najwyższej jakości usług trafili Państwo na stronę internetową naszej kancelarii notarialnej.

Kancelaria Notarialna Notariusza Rafała Tazbira położona jest na drugim piętrze zabytkowej
kamienicy usytuowanej w Kielcach przy ulicy Sienkiewicza 39.

Rozporządzanie nieruchomościami

Sprzedaż, kupno, zamiana, darowizna

Testamenty i stwierdzanie praw do spadku

Testament, akt poświadczenia dziedziczenia, odrzucenie spadku

Protokoły

Zgromadzenia spółek, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych

Poświadczenia

Zgodności kopii, własnoręczności podpisu, daty, pozostawania przy życiu

Protesty weksli
i czeków

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Depozyt notarialny

Przechowywanie dokumentów, papierów wartościowych, nośników cyfrowych, pieniędzy

Wypisy, odpisy, wyciagi

Sporządzanie wypisów, odpisów, wyciągów aktów notarialnych

Projekty aktów notarialnych

Sporządzanie projektów aktów notarialnych

Udzielamy nieodpłatnych porad prawnych oraz wszelkich informacji na temat dokonywanych czynności notarialnych, niezbędnych dokumentów oraz kosztów związanych z przeprowadzeniem czynności.

Wymienione powyżej czynności to nie wszystko, co możemy zaoferować. Poniżej mogą Państwo przejść do bardziej szczegółowego katalogu czynności notarialnych.

Co nas wyróżnia?

Przy dokonywaniu czynności notarialnych zawsze czuwamy nad prawidłowym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

Nasza praca jest również naszą pasją.

Wykwalifikowany personel
Wieloletnie doświadczenie
Indywidualne podejście do Klienta
Rzetelność i terminowość
Położenie w ścisłym centrum miasta
Klimatyzowane pomieszczenia
Specjalistów
Lat doświadczenia

Kancelaria Notarialna w Kielcach Notariusza Rafała Tazbira

posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług osobom fizycznym, prawnym oraz organom administracji.

Nasz zespół

Dążymy do satysfakcjonującego rozwiązania Państwa problemów z zachowaniem przepisów
obowiązującego prawa oraz zasad etycznych. Zapewniamy pełną poufność informacji, czego
gwarantem jest obowiązująca nas tajemnica zawodowa.

Notariusz Rafał Tazbir

Studia wyższe w zakresie prawa ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Następnie odbył czteroletnie studia doktoranckie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Ukończył studia podyplomowe w zakresie prawa europejskiego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Ukończył studia podyplomowe w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w warunkach gospodarki rynkowej na Uniwersytecie Warszawskim.

Autor monografii pt. „Ochrona interesów pracodawcy przed działalnością konkurencyjną pracownika”, wyd. Kantor Wydawniczy Zakamycze.

Na stanowisko notariusza został powołany w 2009r. Przed powołaniem na stanowisko notariusza przez 10 lat pełnił stanowisko sędziego. Wówczas przez dwie czteroletnie kadencje pełnił funkcję prezesa zarządu Oddziału Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA” i równocześnie pozostawał członkiem Zespołu ds. Szkoleń Sędziów przy Zarządzie Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA” w Warszawie. W tym okresie na zlecenie Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn prowadził warsztaty szkoleniowe dla sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych z zakresu polityki antydyskryminacyjnej.

Przez Walne Zgromadzenie Notariuszy Izby Notarialnej w Krakowie wybrany został do składu Sądu Dyscyplinarnego Izby Notarialnej w Krakowie XII Kadencji 2024 – 2027, a następnie powierzono mu funkcję Przewodniczącego Sądu Dyscyplinarnego, którą sprawuje.

Zastępca notarialny Korina Machocka

Absolwentka Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach. Studia magisterskie ukończyła z wynikiem bardzo dobrym w 2017 roku, a następnie zdała państwowy egzamin wstępny na aplikację notarialną. W latach 2018-2022 aplikant notarialny. W 2022 roku zdała państwowy egzamin notarialny i uzyskała status zastępcy notarialnego.
Z naszą Kancelarią Notarialną związana od 2018 roku.

Aplikant notarialny Oliwia Szrejder

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Studia magisterskie ukończyła z wynikiem bardzo dobrym w 2020 roku, a następnie zdała państwowy egzamin wstępny na aplikację notarialną. Od roku 2020 aplikant notarialny.
Z naszą Kancelarią Notarialną związana od 2020 roku.

Rozwiewamy Państwa wątpliwości!

Pytania & Odpowiedzi

Kancelaria Notarialna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00, zaś po wcześniejszym uzgodnieniu możliwe jest umówienie spotkania w innych godzinach, jak też w soboty. Zawsze staramy się zaproponować Państwu jak najdogodniejsze pory spotkania i wyznaczać je w najbliższych możliwych terminach.

Co do zasady, Notariusz dokonuje czynności notarialnych w siedzibie Kancelarii. Jeżeli jednak przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności, czynność może być dokonana także w innym miejscu. W takiej sytuacji, dojeżdżamy do Państwa nie tylko w obrębie miasta Kielce, ale również do innych miejscowości.

Zgodnie z art. 85 ustawy Prawo o notariacie, przy dokonywaniu czynności notarialnej, Notariusz jest obowiązany stwierdzić tożsamość osób biorących udział w czynności – każda z osób dokonujących czynności w Kancelarii Notarialnej powinna legitymować się ważnym dokumentem tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu).

Tak, oczywiście – można legitymować się mObywatelem.

Więcej informacji znaleźć można na stronie rządowej.